Muu

Uikkukuja 8, Karjaa, Raasepori

Hinta

0 €

Koko

34 157

YRITYSTONTTIEN MYYNTI TARJOUKSEN PERUSTEELLA Raaseporin kaupunki tarjoaa myyntiin kaksi KM-tonttia ja TVY-1-tontin Läpp kauppa-alueella Karjaalla Kohde A, (KM-tontti 710-58-8044-5, 5977 m²) Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontin rakennusoikeus on n. 2091 k-m². Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Tontille saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja enintään 1 500 k-m². Kohde B, (KM-tontti 710-58-8044-6 ja TVY-1-tontti 710-58-8044-7) KM-tontti 710-58-8044-6 (18799 m²) Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontin rakennusoikeus on n. 5640 k-m². Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. TVY-1-tontti 710-58-8044-7 (9381 m²). Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontin rakennusoikeus on n. 1407 k-m². Varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Raaseporin kaupunki ja Väylävirasto ovat solmineet sopimuksen liikennejärjestelyjen toteuttami-sesta ohikulkutien (maantie 111) ja valtatie 25:n risteyksessä Läpp-alueella. Tiesuunnittelu tapahtuu talvella 2020-2021, tienparannustyöt aloitetaan todennäköisesti keväällä tai kesällä 2021. Uudet liikenneratkaisut arvioidaan olevan valmiit loppuvuodesta 2022 tai alkuvuodesta 2023. Tontit myydään korkeimman tarjouksen tehneelle (kokonaishinta, €). Mikäli ostotarjoukset ovat samansuuruiset, voittava tarjous ratkaistaan arvalla. Raaseporin kaupunki pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa. Jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Myyjä pidättää kuitenkin oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajan on itse tutustuttava kohteeseen ennen sitovan tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä tarjoaja hyväksyy kohteen kunnon sellaisenaan. Ostaja maksaa kauppahinnan kaupantekotilaisuudessa. Kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoittamisella ja kauppahinnan maksamisen jälkeen. Kauppa vaatii Raaseporin kaupunginhallituksen päätöksen. Myyntipäätös asetetaan nähtäville ja päätöksestä on kuntalain mukainen valitusaika. Lopullinen kauppa/esisopimus on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua myyntipäätöksen lainvoimaisuudesta. Rakennusvelvollisuus tonteille on kolme (3) vuotta. Muutoin noudatetaan kaupungin yleisiä tontin luovutusehtoja soveltuvin osin Erilliset tarjoukset Kohteesta A ja Kohteesta B jätetään suljetuissa kuorissa merkittynä ”KM LÄPP” Raaseporin kaupungille, Mittausyksikköön, osoite Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari viimeistään 30 huhtikuuta 2021 klo 14.00. Tarjoukseen liitetään projektisuunnitelma, tietoja projektin laajuudesta, aikataulu toteuttamisesta sekä rahoitussuunnitelma. Lisätiedot www.raasepori.fi/tontit Lisätietoja antaa myöskin tekninen johtaja Jan Gröndahl, puh. 019 289 2550. KAUPUNGINHALLITUS

Tulosta PDF
EsittelyaikaKohteen seuraava esittelyaika ei ole tiedossa.

Kiinnostaako kohde? Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja kohteesta.

Kohdenumero
q42333
Sijainti
Tyyppi
Muu 
Kohteen selite
Karjaa Läpp
Lisätietoja pinta-alasta
FÖRSÄLJNING AV AFFÄRSTOMTER MED ANBUDSFÖRFARANDE

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning två KM-tomter och en TVY-1-tomt vid LÄPP affärsområde i Karis.

Objekt A, (KM-tomt 710-58-8044-5, 5977m²).
Enligt gällande detaljplan är tomtens byggrätt ca. 2091m². Kvartersområde för affärsbyggnader där en stor detaljhandelsenhet får placeras.
På tomten får placeras affärsutrymme för dagligvaruhandel högst 1 500 m² vy.

Objekt B, (KM-tomt 710-58-8044-6 och TVY-1-tomt 710-58-8044-7)
KM-tomt 710-58-8044-6 (18799 m²)
Enligt gällande detaljplan är tomtens byggrätt ca. 5640 m². På KM-tomten får byggas affärsbyggnader där en stor detaljhandelsenhet får placeras.

TVY-1-tomt 710-58-8044-7 (9381 m²).
Enligt gällande detaljplan är tomtens byggrätt ca. 1407 m². På TVY-1-tomten får byggas lagerbyggnader där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art.
Raseborgs stad och Trafikledsverket (Väylävirasto) har ingått ett avtal om förverkligande av trafikarrangemangen vid omfartsvägen (landsväg 111) och riksväg 25 i Läpp.
Vägplaneringen pågår under vintern 2020-2021, vägbyggnadsarbetet torde inledas på våren-sommaren 2021. De nya trafikarrangemangen i korsningsområdet i Läpp beräknas vara färdiga i slutet av 2022 eller början på 2023.

Tomterna säljs till högstbjudande (totalpris, €). Om anbuden är lika höga, avgörs ordningen genom lottning. Raseborgs stad förbehåller sig rätten att avsluta eller förlänga försäljningstiden. De anbud som lämnas in är bindande. Säljaren förbehåller sig dock rätten att godkänna eller förkasta det högsta anbudet. Villkorliga anbud godkänns inte. Den som lämnar anbud ska bekanta sig med objektet och försäljningsmaterialet före lämnande av bindande bud. Genom att lämna bud godkänner budgivaren objektets skick. Köparen erlägger köpesumman vid köptillfället. Äganderätten övergår till köparen genom undertecknandet av köpebrevet samt då köpesumman är erlagd.

Försäljningen kräver beslut av Raseborgs stadsstyrelse. Försäljningsbeslutet framläggs till påseende och på beslutet tillämpas besvärstid i enlighet med kommunallagen. Slutligt köp/föravtal ska ingås senast två månader efter att beslut om försäljning vunnit laga kraft
Tiden för fullföljande av byggnadsskyldigheten är tre (3) år. I övrigt följs i tillämpliga delar stadens överlåtelsevillkor för tomter.

Separata anbud på Objekt A och Objekt B bör inlämnas till Raseborgs stad, mätningsenheten, adress Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs i slutna kuvert märkta ”KM LÄPP”, senast den 30 april 2021 kl. 14.00.

Till anbudet ska bifogas en projektplan, information om projektets omfattning, tidtabell för förverkligandet samt finansieringsplan.
Tilläggsuppgifter www.raseborg.fi/tomter
Information fås även av tekniska direktören Jan Gröndahl, tfn 019 289 2550.

Stadsstyrelsen
Tontin pinta-ala
34 157
Rakentamaton
Kyllä
Rakennusoikeuden pinta-ala
9138
Kaavoitustiedot
Asemakaava

Jan Gröndahl

Raaseporin kaupunki

placeElina Kurjen katu 11,
10300 Karjaa

Etuovi.comin ilmoituksessa ei välttämättä ole kaikkia tietoja kohteesta. Varmista ne asunnon myyjältä.