Asuntoneuvos arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä:

Alma Media Suomi Oy

PL 327

33101 Tampere

Y-tunnus: 0869290-2

Myöhemmin ”Järjestäjä”

Arvonta:

  1. Arvonta suoritetaan 2.12.2022.
  2. Arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka ovat syöttäneet vuokra-asunnon/-asuntoja Asuntoneuvos.comiin 19.-30.11.2022 välisenä aikana.
  3. Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Alma Media konsernin työntekijät eivät voi osallistua arvontaan. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaiset arvontaan osallistumiset ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.
  4. Arvonnan palkintona on Delicard-lahjakortti.  Palkinnon arvo on 100 euroa. Arvonnan palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitettu palkinto toiseen vastaavan arvoiseen.
  5. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta 7 arkipäivän kuluessa arvonnan suorittamisesta sähköpostilla siihen osoitteeseen, jolla hän on kirjautunut Asuntoneuvos.comiin. Jos voittajaa ei tavoiteta 7 arkipäivän kuluessa ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot, tai ilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.
  6. Järjestäjä vastaa palkinnon hankinnasta ja toimittamisesta voittajalle, sekä muista itse arvontaan liittyvistä kuluista.
  7. Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon sekä palkinnon luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä, kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka muusta järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.
  8. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonta perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan arvonnan yhteydessä.
  9. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla, tileillä tai printtimedioissa.

Tietosuoja

Arvonnan säännöt voimassa 19.11.2022 lukien.