Kannattaako asuntolainan korkosuojaus?

Korkosuojaus poistaa epävarmuuden tulevista lainanhoitokuluista

Suomalaisten kotitalouksien asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, on nyt matalalla. Asuntolainaa lyhentävälle alhainen korkotaso tarkoittaa pienempiä lainanhoitokuluja. Mutta jos oman talouden sopeuttaa nyt mataliin korkoihin, kuinka se kestää, jos korot lähtevät nousuun ja lainanhoitokulut kasvavat?

Lainanhoitokulut muodostuvat lainanlyhennyksistä sekä lainan koroista. Lainanhoitokulujen ennustamattomaan kasvuun voi varautua korkosuojauksella. Kun laina on korkosuojattu, sen viitekorko ei koskaan nouse yli ennalta sovitun rajan, eivätkä lainanhoitokulut nouse määritettyä tasoa korkeammiksi. Omaa taloutta on huomattavasti helpompi suunnitella, kun lainanhoitokulut ovat tiedossa myös tulevaisuudessa.

korkosuojaus

Kannattaako korkosuojaus?

Jos kannattavuuden käsitettä tarkastellaan taloustieteen termein, korkosuojauksen kannattavuus riippuu tulevista korkoliikkeistä. Jos korot pysyvät matalina, suojaus ei kannata, mutta jos korot nousevat yli korkosuojassa määritetyn korkokaton, se kannattaa.

Korkomarkkinoiden liikkeet ovat kuitenkin yllättäviä, ja niiden ennustaminen edes lyhyellä aikavälillä on mahdotonta. Suojauksen kannattavuutta voidaankin oikeastaan tarkastella vasta jälkikäteen. Siten suojauksessa kannattaa keskittyä ennemmin sen lisäämään varmuuteen. Korkosuojausta ei tulisikaan ajatella sijoituksena, vaan suhtautua siihen pikemmin kuin vakuutukseen. Sen kannattavuutta omalla kohdalla voi punnita pohtimalla, minkälaista korkoriskiä on valmis ottamaan. Tarkastele taloutesi menoja, tuloja ja kokonaisbudjettia. Laske, mitä lainanhoitokulusi olisivat konkreettisesti, jos korko olisi esimerkiksi 2%, 4% tai 6%. Kestääkö taloutesi korkojen nousun myötä nousevat lainanhoitokustannukset?

Monelle asuntovelalliselle asuntolainan maksu on yksi suurimmista kuukausittaisista menoeristä. Jos tähän suurimpaan menoerään liittyy epävarmuutta, voi vastaan tulla ongelmia. Ja vaikka sinulla olisi varaa siihen, että lainanhoitokulusi nousevat, on mukava tietää, etteivät lainamenot tulevaisuudessakaan syö varojasi.

Korkosuojaus on nyt edullista

Korkosuojaus on pankin tarjoama palvelu, ja sen hinta muuttuu markkinaodotusten ja riskien mukaan samoin kuin osakkeissa tai vakuutuksissa; kun korot nousevat, myös korkosuojauksen hinta nousee.

Korkosuojauksen kohdalla kysymys kuuluu, miten todennäköistä on, että korot lähtevät nousuun. Kun markkinaodotus korkojen noususta kasvaa, niin myös korkosuojauksen hinta nousee. Tällä hetkellä, kun korot ovat matalalla, saa suojauksen siis suhteessa edullisemmin.

Korkosuojaus tehdään useimmiten 3–7 vuodeksi, vaikka laina-ajat ovatkin keskimäärin pidempiä. Tämä johtuu siitä, että koroilla on eniten merkitystä laina-ajan alussa, jolloin laina on suurimmillaan. Ihmiset myös maksavat yhtä asuntolainaa keskimäärin vain 5–7 vuotta. Tämän jälkeen tilanne muuttuu niin, että laina esimerkiksi vaihtuu toiseen tai se saadaankin maksettua pois suunniteltua nopeammin. Korkosuojan voi myös helposti uusia, kun vanha erääntyy.

Kolme eri vaihtoehtoa lainan korkosuojaukselle

Nordea tarjoaa kolmea erilaista korkosuojaa. Kaikilla korkosuojilla on sama tarkoitus; niiden avulla pyritään tuomaan ennustettavuutta ja varmuutta lainanhoitomenoihin. Kun sinulla on korkosuojaus, tiedät mitä lainanhoitokulusi tulevat olemaan myös tulevaisuudessa.

Korkokatto varmistaa, että lainasi viitekorko ei nouse yli sovitun rajan. Hyödyt kuitenkin matalista koroista, sillä viitekoron laskulla ei ole alarajaa. Korkokatosta pankki perii kertamaksun.

Korkoputki taas on velalliselle ilmainen. Korkoputkessa koron nousu on rajattu samoin kuin korkokatossa. Korolle on kuitenkin määritetty myös alaraja, eli korkolattia. Kun korkoputken enimmäiskorko suojaa asuntovelallista ja vähimmäiskorko pankkia, molemmat hyötyvät, ja pankki voi tarjota suojaa ilmaiseksi.

Kiinteä korko rajaa koron pysyvästi samalle tasolle. Tiedät siis aina varmasti, mitä lainanhoitokustannuksesi ovat ja tulevat olemaan. Kiinteän koron voi ottaa esimerkiksi osalle lainamäärästä ja tehostaa lopun lainan suojausta korkokatolla tai korkoputkella. Yhdestä lainasta on kuitenkin suojattava lainasuojalla koko lainamäärä. Jos suojauksen haluaa vain osalle lainaa, on lainapääoma jaettava kahteen lainaan.

korkosuojaus

Asumiseen turvaa korkosuojauksella – Lue lisää

Juttua varten on haastateltu Joonas Kärkkäistä Nordeasta. 

Teksti: Veera Argillander

Kuvitus: Ville Salmisalo

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran ajassa.nordea.fi -sivustolla 3.5.2017

 

Kannattaako asuntolainan korkosuojaus? logo

Sammio