Etuovi.com

Oma toimitus

Yhteistyössä:

Kiinteistönvälittäjän työssä omaan kalenteriin voi vaikuttaa isosti. Vaikka työtä tehdään monesti itsenäisesti, on työyhteisön tuki ja apu tärkeää.

Kiinteistönvälittäjän työ on usein kuin palapelin kasaamista. Joskus palaset loksahtavat paikoilleen lyhyessä ajassa, toisinaan kasaaminen voi kestää kuukausia.

En tiedä toista ammattia, jossa pitää hallita näin monta asiaa ja koota niitä yhteen, kuvailee yli 20 vuotta alalla ollut Sp-Koti Urbaanit kiinteistönvälittäjä ja toimitusjohtaja Janne Paasimies.

Kun puhutaan välittäjän työstä, suurin etu monelle on oman kalenterin järjestäminen. Kiinteistönvälittäjä voi itse suunnitella omaa arkeaan ja sopia tapaamiset, näytöt ja paperityöt siten, että työ luistaa ja arki sujuu.

Toinen ammatin iso etu on se, että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Minua ovat myös aina kiehtoneet kodit ja asuminen, kuvailee Sp-Koti-ketjun kenttäjohtaja Jussi Hurme.

Kiinteistönvälittäjä tekee töitä itsenäisesti, mutta työyhteisön tuki on alalla tärkeää.

Monesti mietitään asioita työkavereiden kanssa kahvikupin äärellä. Esimerkiksi miten jotain asiaa lähdetään viemään eteenpäin, kertoo Paasimies.

Välittäjän työssä myös muut tukiverkostot ja tiedonlähteet ovat tärkeä osa työtä. Apu löytyy aina läheltä.

Kiinteistönvälittäjä Janne Paasimies korostaa, että harva ala on yhtä monipuolinen.

Alalle voi tulla eri taustoista

Kiinteistönvälitysalalle tulee ihmisiä laidasta laitaan. Ikä, tausta tai entinen työkokemus ei ole esteenä, mutta yhtä asiaa asiantuntijat painottavat.

Pitää olla päättäväinen ja sitkeä. Tätä alaa ei voi lähteä kokeilemaan, vaan pitää päättää, että haluaa tehdä tätä, kuvailee Paasimies.

Myös asiakkaisiin pitää panostaa, ja heidän tarpeisiinsa tulee vastata.

Kiinteistönvälittäjän työ on myynti- ja hankintatyötä, mutta tätä tehdään asiakkaille. Asiakkaat ja asiakkuudet ovat tärkeintä työssä. Tyytyväinen asiakas usein suosittelee välittäjää eteenpäin, toteaa Hurme.

Sp-Kodin Jussi Hurme kehottaa kaikkia alasta kiinnostuneita kysymään lisää ammattista.

Sp-Kodin välittäjää koulutetaan ja tuetaan ammatin varrella. Jokaiselle luodaan oma oppimispolku, joka tukee uuden kiinteistönvälittäjän alkutaivalta. Pohjakoulutusta ei välttämättä tarvita. Toiset alalle tulevat ovat jo ehkä suorittaneet LKV-tutkinnon, ja jotkut suorittavat sen myöhemmin. Ammattipätevyyden hankkiminen ja ylläpitäminen on erittäin tärkeää. Sp-Koti-ketjussa tarjotaan kattavat mahdollisuudet kehittää itseään ammattilaisena.

Jos pohtii tätä työtä ammatiksi, voi kysyä lisää meiltä. Kerromme mielellämme alasta, vinkkaa Jussi Hurme.

Monipuolista asiakaspalvelua

Näkyvin työ välittäjän ammatissa ovat asuntoesittelyt, mutta työ on monipuolista ja pitää sisällään paljon muuta.

Tässä ammatissa pitää jatkuvasti kehittyä, toteaa Janne Paasimies.

Tärkeää on opetella koko ajan uutta. Lainsäädäntö muuttuu, rakentaminen muuttuu ja kodit muuttuvat, mutta välittäjän pitää olla ajan tasalla kaikesta. Yksin ei tarvitse asioita pohtia, sillä Sp-Kodin sekä työyhteisön tuki on aina olemassa.
Asuntoesittelyitä järjestetään paljon iltaisin ja viikonloppuisin, mutta omaan kalenteriin voi vaikuttaa.

Työ tapahtuu pitkältä myös puhelimessa. Asiakkaiden, kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä ja nopein tapa tavoittaa on tarttua puhelimeen ja soittaa, toteaa Jussi Hurme.

Kun kokemusta kertyy ja nälkä kasvaa syödessä, työn haastavaksi puoleksi voi muodostua oman arjen ja työn tasapaino.

Varmasti alussa moni joutuu tekemään hieman enemmän töitä, mutta oman elämän tasapaino pitää luoda itse, sanoo Paasimies.

Tarve on aina olemassa

Kiinteistönvälittäjän ammattiin liitetään usein raha ja kaupanteko. Se on olennainen osa työtä, mutta on hyvä muistaa aina asiakastyö.

Eräs asiakas sanoi, että tärkeintä hänelle on turvallinen asuntokauppa. Se, että hänestä huolehditaan ja hän saa uuden katon päänsä päälle, kertoo Paasimies.

Kiinteistönvälitys perustuu tarpeeseen. Asiakkaalla on tarve muuttaa työpaikan perässä, vaihtaa kotia suurempaan tai pienempään, tai elämässä tapahtuu jotain, minkä vuoksi kotia pitää vaihtaa.

Ei ole sellaista tilannetta, että asuntokauppa pysähtyy, toteaa Janne Paasimies.

Myös maailmantilanne vaihtelee, suhdanteet vaihtelevat ja tulee paljon asioita, joihin yksittäinen työntekijä ei voi vaikuttaa. Silloin välittäjällä on hyvä olla paineensietokykyä.

Nyt asiakkaat haluavat keskustella enemmän ja pohtia asioita. Me autamme asiakasta löytämään oikean ratkaisun, Jussi Hurme kertoo.

Sammio