Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alma Mediapartners Oy PL 327 33101 Tampere puh. 010 633 8200

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juha Mäkivaara Alma Mediapartners Oy puh. 010 633 8200

3. Rekisterin nimi

Etuovi.com asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Alma Mediapartners Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Alma Mediapartners Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten) Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus) Kiinnostustiedot Lupatiedot Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Alma Mediapartners Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Alma Mediapartners Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.