Säännöt

Järjestäjä

Vuoden koti -kilpailun (jäljempänä Kilpailu) järjestäjänä on Alma Media Oyj; y-tunnus 1944757-4 PL 900 33101 Tampere (jäljempänä Järjestäjä).

Kilpailuaika

Kilpailuun osallistutaan 03. heinäkuuta – 15. elokuuta 2018 välisenä aikana. Tämän ajan jälkeen tulleita osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailu on avoin Suomessa pysyvästi asuville, vähintään 18-vuotiaille henkilöille, pois lukien Järjestäjän työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja kaikki ammatillisesti Järjestäjään sidoksissa olevat tai Kilpailun toteuttamiseen osallistuneet tahot.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan postaamalla itseotettu valokuva/ valokuvia ja/tai maksimissaan 60 sekuntinen video yhdessä perusteluiden ja #vuodenkoti -tunnisteen kanssa omalle henkilökohtaiselle ja julkiselle Instagram-tilille ennen kilpailuajan päättymistä. Huomaathan, että osallistuminen edellyttää julkista Instagram-tiliä.

Kilpailuun voi osallistua vain kerran, ja kaikkien osallistujien tulee osallistua henkilökohtaisesti.

Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä Kilpailuun mukaan osallistumisia, jotka sen näkemyksen mukaan ovat virheellisiä, asiattomia tai muuten näiden sääntöjen vastaisia.

Voittajan valinta

Järjestäjän määrittämä asiantuntijaraati valitsee kaikkien kilpailuehdot täyttävien ja määräaikaan mennessä osallistuneiden joukosta shortlistalle kuusi (6) kotia, joista valitaan yleisöäänestyksellä kolme (3) voittajaa. Yleisöäänestys toteutetaan Järjestäjän Etuovi.com-palvelun hallinnoimalla kilpailusivustolla osoitteessa www.vuodenkoti.fi.

Asiantuntijaraadin valitsemille shortlistatuille ilmoitetaan viikon 34 aikana henkilökohtaisesti Instagramin viestintäpalvelun avulla.  Jos shortlistalle valittu osallistuja ei kuittaa saamaansa ilmoitusta kolmen (3) arkipäivän kuluessa, Järjestäjällä on oikeus valita tämän tilalle toinen osallistuja.

Kilpailun voittajat valitaan ja heille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti 19.9.2018 mennessä, joko Instagramin viestintäpalvelun kautta tai muulla tavalla. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seuraavan 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta tai mikäli Kilpailun voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa, Järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

Järjestäjän tekemä päätös on lopullinen ja sitova kaikissa asioissa, jotka liittyvät Kilpailuun, eikä Järjestäjä ole velvollinen vastaamaan siihen liittyviin kyselyihin.

Palkinnot ja niiden toimittaminen

Voittajille apua arkeen älykkäillä palkinnoilla – älykodin palkinnot tarjoaa Telia. Voittajat saavat Telialta seuraavat älykotituotepaketit (tuotteita yksi per osallistuja):

  • Eniten ääniä saanut voittaja: Philips Hue White and Color Ambiance älyvalo-aloituspakkaus E27 10W & Arlo Pro System w/1 Camera langaton turvakamera (paketin arvo 478 €)
  • Toiseksi eniten ääniä saanut voittaja: Philips Hue White Ambiance älyvalo-aloituspakkaus E27 9W (paketin arvo 149 €)
  • Kolmanneksi eniten ääniä saanut voittaja: Philips Hue White älyvalo-aloituspakkaus E27 9,5W (paketin arvo 79,90 €)

Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan seuraavat tuotteet:

  • Vepsäläisen 300 € lahjakortti
  • Alma Talentin asuntosijoittamis-aiheisia kirjoja 8 kpl
    • Asuntosijoitusopas Osta, vuokraa, vaurasta/ Joonas Orava, Olli Turunen (arvo 45 €)
    • Asunto – Elämäsi tärkein sijoitus/ Petri Roininen (arvo 39 €)

Kaikkien äänestysvaiheeseen osallistuneiden kesken arvotaan 3 x 50 € Superlahjakortit.

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää, vaihtaa toiseen tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan postitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Tuotteita arvotaan yksi per osallistuja.

Voittaja vastaa itse kaikista mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta ja käyttämisestä aiheutuvista kuluista. Järjestäjä vastaa mahdollisesta palkinnon arpajaisverosta ja palkinnon toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Odottamattomien olosuhteiden sattuessa Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa palkinto samanarvoiseen tai arvokkaampaan muuhun palkintoon.

Kilpailuaineistoon liittyvät oikeudet

Kilpailuaineiston on oltava asiallista sekä kilpailun aiheen ja hyvän tavan mukaista. Osallistujalla on oltava tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet kaikkiin niihin valokuviin ja videoihin, joilla hän osallistuu kilpailuun. Osallistujan on huolehdittava siitä, että hän voi laillisesti julkaista valokuvan tai videon kilpailuun osallistumistarkoituksessa Instagram-profiilissaan ja myöntää Järjestäjälle jäljempänä mainitut oikeudet valokuvien ja videoiden käyttöön. Osallistuja on velvollinen lisäksi huolehtimaan siitä, ettei kuvissa esiinny tunnistettavia henkilöitä ilman heidän suostumustaan. Osallistuja on velvollinen korvaamaan Järjestäjälle tämän velvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy, että Järjestäjällä on oikeus käyttää (ml. muokata, kopioida ja julkaista) osallistujan Kilpailuun liittämiä valokuvia tai videoita Kilpailun toteuttamista varten Järjestäjän verkkopalveluissa. Julkaisuoikeus käsittää myös osallistujan Instagram-nimimerkin sekä osallistumiseen liittyvät kommentit. Osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää (ml. kopioida ja julkaista) kilpailuun liittämiänsä valokuvia tai videoita hyvän tavan mukaisesti Järjestäjän medioissa Kilpailuun ja vastaaviin tuleviin kilpailuihin liittyvissä markkinointimateriaaleissa ja muussa tiedotuksessa jakelukanavasta riippumatta.

Järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä tämän Kilpailun yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kilpailuun. Järjestäjä ei vastaa palkinnoista tai niiden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi ylittää Kilpailun säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai sellaisista esteistä Kilpailuun osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

Tämä Kilpailu ei ole millään tavalla Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä Kilpailu liity mitenkään Instagramiin. Instagram ei ole vastuussa tästä Kilpailusta tai sen osista. Osallistuja vapauttaa Instagramin kaikesta vastuusta, mikä liittyy Kilpailuun osallistumiseen. 

Henkilötietojen käyttö

Järjestäjän Kilpailun osana saamia osallistujan henkilötietoja käytetään pääsääntöisesti vain Kilpailun toteuttamiseen (osallistujien kontaktointi mukaan lukien) ja palkinnon toimittamiseen. Järjestäjä voi myös käyttää Kilpailun yhteydessä saamiaan osallistujan henkilötietoja (Instagram-nimimerkkiä lukuun ottamatta) Järjestäjän ja sen konserniyhtiöiden suoramarkkinointitarkoituksiin. Järjestäjä kuitenkin lähettää sähköistä suoramarkkinointia vain osallistujan suostumuksella.

Osallistujan Instagram-nimimerkki julkaistaan Järjestäjän hallinnoimalla kilpailusivustolla feedissä

Osallistumalla Kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjälle oikeuden julkaista hyvän tavan mukaisesti hänen nimensä ja Instagram-nimimerkkinsä Järjestäjän kanavissa, mikäli hänet valitaan shortlistalle tai Kilpailun voittajaksi.

Lisätietoja siitä, miten Alma Media käsittelee henkilötietojasi, saat osoitteesta www.almamedia.fi/tietosuoja.

Muut ehdot

Osallistumalla tähän Kilpailuun osallistujien katsotaan hyväksyneen ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä.

Voittajasta ja hänen ilmoittamistaan kanssaosallistujista ja hänen kodistaan tehdään videosisältöjä ja tekstuaalisia ja kuvallisia sisältöjä osaksi Alma Median markkinointimateriaalia, jota voidaan esittää Järjestäjän eri kanavissa. Markkinointimateriaalissa esiintymistä koskevan informaation toimittaminen muille kuvissa tai videoissa mahdollisesti näkyville henkilöille on osallistujan vastuulla. Edellä mainittujen sisältöjen tekemisestä sovitaan voittajan kanssa erikseen, ja voittajalla on mahdollisuus kieltäytyä esiintymästä sisällössä.