DIAS mahdollistaa välittäjille täysin uudenlaisia tapoja asiakaskokemuksen luomiseen

DIAS-kauppoja eli sähköisiä asuntokauppoja on tehty jo kolmen vuoden ajan, ja monelle välittäjälle niistä on muodostunut ensisijainen kaupantekotapa. DIAS-kaupoissa allekirjoituksia varten ostaja ja myyjä eivät enää tapaa pankissa, vaan kaupat voidaan solmia sijainnista riippumatta vaikka kotisohvalta. Tämä mahdollistaa kiinteistönvälittäjille täysin uudenlaisia tapoja persoonallisen asiakaskokemuksen luomiseen. Samalla välittäjän tavat palvella asiakkaitaan muuttuvat.

Uuden mahdollisuuden edessä on tarpeen miettiä peruskysymyksiä, kuten miten varmistaa hyvä asiakaskokemus ilman perinteistä tuttua pankkikohtaamista. Tai miten DIAS-kaupan yhteydessä tarjotaan osapuolille sitä juhlavuuden tunnetta, joka pankkitapaamisiin on perinteisesti yhdistetty. Haastattelimme Toivo LKV:n Iivo Sandqvistia aiheesta. Iivo tekee DIAS-kaupat aina mahdollisuuden tullen ja näkee, että mahdollisuus asuntokauppojen tekemiseen digitaalisesti on tuonut uudenlaista rentoutta kaupankäyntiin.

DIAS tuo kaupantekoon rentoutta, sillä monesti perinteinen kauppatilaisuus voi olla joillekin asiakkaille jännittävä ja tiettyyn aikatauluun sidottu, joten kaikki osapuolet eivät yleensä edes pääse paikalle. Asiakkaani, jotka tekevät DIAS-kaupat ensimmäistä kertaa, eivät monestikaan voi uskoa sitä miten helpoksi kaupanteko on tehty. En ole kuullut DIAS-kaupoista kuin kehuja ja saan eniten suosituksia juuri DIAS-kauppojen jälkeen, Iivo sanoo.

Iivon mukaan välittäjän on tärkeä luoda itselleen sujuvat toimintamallit DIAS-kauppojen ympärille ja kuunnella asiakkaiden toiveita herkällä korvalla. Hän on esimerkiksi luonut itselleen valmiita viestipohjia, joita hän lähettää kaupan osapuolille eri vaiheissa DIAS-kauppaa, jotta asiakkaat pysyvät koko ajan ajantasalla DIAS-kaupan aikana. Keskeistä on myös valmistella ajoissa kaupan osapuolet siihen mitä kaupantekoprosessissa kokonaisuudessaan tulee tehdä. Myyjän ja ostajan tulee olla myös itse olla aktiivisia kaupanteon aikana, sillä heidän tulee viimeistellä omat raha-asiansa omien pankkiensa kanssa kaupantekoa varten.

Mielestäni tärkeintä onnistuneissa DIAS-kaupoissa asiakkaan näkökulmasta on DIAS-kaupan selkeä pohjustus heti tarjousneuvotteluista lähtien sekä jälkihoito kaupanteon jälkeen, Iivo kertoo. 

DIAS-kauppoja tehdessä kenenkään ei tarvitse jättää väliin itse kaupantekotilannetta aikataulujen tai sijaintinsa vuoksi, sillä kaikki kaupan osapuolet pääsevät osallistumaan kaupan allekirjoitusvaiheeseen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella – missä tahansa ovatkaan. DIAS-kauppojen yhteydessä voidaan tavata kasvotusten monella eri tavalla. Usein kaupan osapuolet tapaavat esimerkiksi avainten luovutuksen yhteydessä, tai vaikkapa kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Tärkeintä on, että tämä kohtaaminen järjestetään juuri asiakkaille sopivalla tavalla ja heille sopivaan aikaan.

Kutsun aina DIAS-kaupoissa maksujen teon jälkeen kaupan osapuolet toimistollemme juomaan kauppakahvit näin halutessaan. Samalla jaan kauppalahjat ja juhlistamme tapahtumaa. Se voi olla vaikka illalla kahdeksalta, sillä DIAS-kaupat mahdollistaa ajan sopimisen juuri silloin kuin asiakkaille sopii, kertoo Iivo.

Iivo kannustaa kiinteistönvälittäjiä ympäri Suomen testaamaan DIAS-kauppoja ja toteamaan itse niiden helppouden. DIAS-kauppa mahdollistaa juuri tilanteeseen sopivan tavan toimia, ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää DIAS-kaupoista!