Palvelu, josta jokaisen uudiskohteen ostajan tulisi tietää

Kaupallinen yhteistyö

Rakennustyön tarkkailija on tärkeä edunvalvoja uudiskohteen osakkaille – silti palvelua käytetään valitettavan harvoin. Suurimpia haasteita ovat tiedonpuute ja tiukka aikataulu.

Suomeen rakennetaan joka vuosi noin 40 000 uutta asuntoa. Uudiskohteiden valtteihin kuuluu huoleton, remonttivapaa asuminen. Samaan aikaan rakennusvirheiden määrä on kasvussa. Valitettavan monelle uudiskohteen omistajalle koituu kustannuksia, jotka johtuvat rakentamisessa tehdyistä virheistä.

Rakennusurakoilla voi olla ulkopuolinen, rakennuttajan valitsema valvoja, joka toimii urakoitsijan edustajana. Osakkaiden, eli tulevien asuntojen omistajien, etua ei sen sijaan valvo kukaan.

Uudiskohteen ostaneilla on kuitenkin Asuntokauppalain 22 § nojalla oikeus palkata ulkopuolinen rakennustyön tarkkailija, joka toimii heidän edustajanaan rakennusprosessin ajan. Rakennustyön tarkkailija pitää osakkaat kartalla muun muassa aikataulusta ja mahdollisista rakennusvirheistä. Tarkkailijan palkkion maksaa taloyhtiö.

Rakennustyön tarkkailijoiden palveluita tarjoaa muun muassa rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys Raksystems. Asiantuntijoiden mukaan tarkkailija jätetään hyvin usein palkkaamatta – siitä huolimatta, että palvelu on jokaisen uudiskohteen ostajan edun mukainen. Tähän on kaksi syytä.

Ensinnäkin tietoisuus palvelusta on vielä vähäistä, joten moni ei edes tiedä olevansa oikeutettu siihen. Toinen haaste on se, että rakennustyön tarkkailijan valinnassa pitää olla liikkeellä ajoissa. Valinta tulee tehdä osakkeenostajien kokouksessa, joka järjestetään, kun vähintään neljäsosa yhtiön asuinhuoneistoista on myyty. Jos taloyhtiössä on esimerkiksi 40 asuntoa, kutsutaan kokous siis koolle kun 10 niistä on myyty. Lopulta näistä kymmenestä ostajasta tulee paikalle ehkä pari henkilöä. He tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa, ja heidän tulisi heti tehdä yhdessä päätös rahankäytöstä. Tarkkailijaa ei voi palkata jälkikäteen.

Siksi on tärkeää, että palvelusta tietävät ja siitä kiinnostuneet alkavat tehdä selvitystyötä hyvissä ajoin, Raksystemsin rakennuttamisen ja valvonnan palveluiden osastonjohtaja Jarno Nurminen painottaa.

Rakennuttajan tulee kertoa osakkaille mahdollisuudesta palkata rakennustyön tarkkailija. Siitä pitäisi mainita myös kokouskutsussa.

4 syytä palkata

Mitkä ovat rakennustyön tarkkailijan palkkaamisen tärkeimmät hyödyt osakkaiden näkökulmasta?

1. Mielenrauhaa osakkaille

Rakennustyön tarkkailija tuo uudiskohteen ostajille mielenrauhaa rakennusprojektin aikana. Tarkkailija on urakoitsijasta riippumaton taho, joka valvoo nimenomaan osakkaiden etua. Hän pitää osakkaat perillä siitä, mitä työmaalla tapahtuu ja miten työ etenee. Ristiriitatilanteissa yksityinen ostaja on huomattavasti paremmassa asemassa, kun hänellä on alan tunteva asiantuntija apuna keskusteluissa rakennuttajan kanssa.

2. Valvoo aikataulua

Uudiskohteita maksetaan tyypillisesti osissa, eli ostajat maksavat tietyn summan tietyin väliajoin sen mukaan, miten rakentaminen etenee. Tarkkailija seuraa, pysyykö hanke aikataulussa ja samoissa raameissa maksusuunnitelman kanssa. Tarkkailija myös raportoi osakkaille hyvissä ajoin, jos esimerkiksi ennalta ilmoitettu muuttopäivä viivästyy.

3. Virheet tietoon ajoissa

Rakennustyön tarkkailija huomioi mahdollisesti ilmenevät rakennusvirheet ja korjaustarpeet ajoissa ja kertoo niistä osakkaille hyvissä ajoin. Hän voi myös puuttua virheisiin jo rakennusvaiheessa niin, että ne saadaan korjattua helposti, ilman mittavia kustannuksia. Tarkkailija seuraa rakentamisen laatua, kuten työtapojen ja materiaalien asianmukaisuutta. Hän seuraa myös sitä, onko rakenteita suojattu asianmukaisesti kosteudelta rakennusvaiheessa.

4. Kirjallinen raportti

Rakennustyön tarkkailija dokumentoi havaintonsa hankkeen edistymistä ja laatii jokaisesta tarkkailukerrasta kuvallisen raportin, josta käy ilmi hankkeen edistyminen ja mahdolliset puutteet. Useimmilla osakkailla ei ole mahdollisuutta vierailla työmaalla, joten työn etenemistä päästään seuraamaan dokumentoinnin kautta. Tarkkailudokumentista on myöhemmin hyötyä myös peruskorjauksen ja muiden remonttien yhteydessä.

Mielenrauhaan ja asuinmukavuuteen nähden tarkkailijan palkkio on todella pieni osa kokonaiskustannuksia. Esimerkiksi 40-neliöisen asunnon kohdalla tarkkailupalvelun kustannukset ovat noin 100 euroa, eli kustannus on hyvin pieni asunnon hintaan suhteutettuna.

Valvoja ja tarkkailija – kaksi eri asiaa

Rakennustyön tarkkailijaa ei pidä sekoittaa rakennustyön valvojaan, jonka rakennuttaja voi halutessaan palkata hankkeen suunnitteluvaiheessa. Mikäli rakennustyölle on palkattu valvoja, hän on aina rakennuttajan edustaja, ei osakkaiden.

Rakennustyön tarkkailija ei voi määrätä urakoitsijaa tekemään mitään, mutta hänen tulee huomauttaa mahdollisista puutteista tulee raportissa. Tarkkailija ei saa olla riippuvuussuhteessa rakennusliikkeeseen.

Raksystemsin tarkkailijat ovat rakennusalan ammattilaisia, joilla on kokemusta myös urakoitsijana toimimisesta. Tehtävässä vaaditaan hyviä kommunikointitaitoja, varmaa otetta työhön ja jämäkkää persoonaa.

Tavoitteena on aina hyvä yhteistyö rakennustyön tarkkailijan ja rakennusliikkeen välillä, Nurminen sanoo.

Haluatko kuulla lisää? Tutustu meihin osoitteessa www.raksystems.fi.