Uudisrakentaminen tuo elinvoimaa koko alueelle – nostaa usein myös vanhojen asuntojen arvoa

Uusien asuintalojen monipuoliset asumisratkaisut houkuttelevat alueelle uusia asukkaita ja nostavat koko alueen profiilia. Tästä hyötyvät sekä asukkaat että yrittäjät. Myyrmäkeen nousevat Hartelan uudisrakennukset tuovat kaupunginosaan uutta elinvoimaa.

Kun vanhoille asuinalueille rakennetaan uusia asuintaloja, se tuo mukanaan monenlaisia muutoksia. Huolella ja harkiten toteutettu uudisrakentaminen voi nostaa koko alueen profiilia, elävöittää asuinaluetta ja nostaa usein myös vanhojen asuntojen arvoa.

Kun alue muuttuu uudisrakentamisen myötä, se samalla myös sopeutuu tulevaisuuden tarpeisiin, sanoo Hartelan asuntomyyntipäällikkö Päivi Säviaho.

Vanhoilla asuinalueilla asuntokanta painottuu usein tietyn aikakauden rakennuksiin. Esimerkiksi 60- ja 70-luvuilla rakennetuissa lähiöissä asuntokanta alkaa olla melko vanhaa, eivätkä asunnot täytä nykyajan vaatimuksia esimerkiksi esteettömyydestä.

Jotta asukkailla olisi mahdollisuus pysyä samalla alueella mahdollisimman pitkään, he tulevat tarvitsemaan esteetöntä asumista ja lähellä olevia palveluita.

Uudisrakentaminen kehittää olemassaolevaa aluetta ja vähentää tarvetta muuttaa pois, kun asumiseen löytyy sopivia uusia vaihtoehtoja, Säviaho sanoo.

Alueen elävöityminen kehittää palvelutarjontaa

Uusissa asuintaloissa on erikokoisia asuntoja yksiöistä isoihin perheasuntoihin. Monipuoliset asumisratkaisut houkuttelevat alueelle uusia asukkaita eri ikäryhmistä, jolloin alueen ikärakenne laajenee.

Jos asuntokanta säilyisi hyvin samanlaisena, niin asukkaiden ikärakenne jäisi helposti tiettyyn ikäluokkaan. Monipuolinen asuntotarjonta tuo tasavertaisia mahdollisuuksia asumiseen ikäryhmästä riippumatta, Säviaho sanoo.

Kun alueella on asukkaita vauvasta vaariin, se monipuolistaa myös alueen palvelutarjontaa. Mitä enemmän palveluille on kysyntää, sitä kannattavampaa toiminta on alueen yrittäjille.

Asiakasvirtojen kasvu hyödyttää sekä yrittäjiä että alueen asukkaita. Kun palvelutarjonta pysyy elinvoimaisena, palvelut pysyvät lähellä ja kasvanut kysyntä houkuttelee alueelle myös uusia yrittäjiä ja lisää työpaikkoja.

Alueen kasvaminen ja kehittyminen tuo usein mukanaan myös erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja auttaa säilyttämään päiväkodit ja koulut lähellä.

Luonnoskuva Vantaan Myyrmäen uudesta torialueen näkymästä.

Kohentunut yleisilme lisää viihtyisyyttä ja nostaa alueen arvoa

Uudistuva rakennuskanta kohentaa alueen yleisilmettä sekä viihtyvyyttä ja voi parhaimmillaan nostaa asuinalueen uuteen kukoistukseensa. Tämä näkyy myös vanhojen asuntojen hintakehityksessä.

Elinvoimaisella ja vetovoimaisella alueella vanhojenkin asuntojen kysyntä kasvaa. Kun alueen kiinnostavuus kasvaa, se nostaa myös vanhojen asuntojen arvoa. Esimerkiksi Espoon Leppävaara on hyvä esimerkki siitä, kuinka uudisrakentaminen on nostanut vanhojenkin asuntojen arvoa.

Säviaho uskoo, että sama ilmiö tullaan näkemään myös Vantaan Myyrmäessä. Uudet asuinrakennukset tuovat alueelle uutta elinvoimaa, joka nostaa alueen profiilia ja tekee siitä entistäkin houkuttelevamman.

Myyrmäkeen on suunnitteilla neljä Hartelan uutta kerrostaloa, joista ensimmäinen, Myyrin Terra, on rakenteilla ja valmistuu jo tulevana syksynä. Hartelan toisen kohteen, Myyrin Tähden, asunnot ovat varattavissa.

Uudet nykyaikaiset rakennukset ryhdistävät 70-luvulla rakennetun Myyrmäen olemusta ja nostavat alueen profiilia.

Kun ympäristöstä tulee viihtyisämpi ja valoisampi, se lisää myös turvallisuuden tunnetta alueella, Säviaho sanoo.

Sijainniltaan Hartelan uudet talot nousevat Myyrmäen parhaalle paikalle aivan Myyrmannin kupeeseen, jossa kaikki palvelut ovat käden ulottuvilla. Julkiset kulkuyhteydet toimivat loistavasti niin junalla kuin busseillakin, ja autolla pääsee hetkessä kehäteille.

Luonnoskuva Vantaan Myyrin Tähden asunnosta A65.

Asumisratkaisuja niin uusille kuin vanhoille asukkaille

Hartelan uusista Myyrmäen kohteista löytyy monipuolisia asumisratkaisuja niin yksinasuville kuin perheillekin. Upouudet asunnot tarjoavat uudenlaisia asumisen mahdollisuuksia myös alueen vanhoille asukkaille.

Myyrmäen yksi erityispiirre on, että siellä asuu paljon ihmisiä, jotka ovat asuneet käytännössä koko ikänsä sillä seudulla ja haluavat pysyä siellä jatkossakin. Esteettömissä uusissa asunnoissa on helppo asua myös iän karttuessa, Säviaho sanoo.

Uusissa taloissa äänieristys on omaa luokkaansa, ja viihtyisät yhteistilat tarjoavat uutta yhteisöllisyyttä asumiseen. Uudiskohteissa on kiinnitetty huomiota myös energiatehokkuuteen, joka tekee asumisesta ekologisempaa. Vastavalmistuneissa kodeissa ei remonttihuoliakaan ole.

Lähiluonto ja ulkoilumahdollisuudet ovat tärkeitä niin uusille kuin vanhoillekin asukkaille, joten Myyrmäessäkin Hartelan uudisrakennukset tullaan rakentamaan niin, että Myyrmäkeä ympäröivät viheralueet säilyvät.

Kun uudisrakentamisessa panostetaan korkeampiin taloihin, alueelle mahtuu enemmän asutusta ulkoilumaastoista tinkimättä. Myyrmäessä Hartelan uudiskohteiden puistomaiset sisäpihat ja asukkaiden käytössä olevat kattopuutarhat tekevät alueesta entistäkin vehreämmän.

Tutustu Hartelan uudiskohteisiin ja löydä unelmiesi koti!