Kohdemäärä, markkinointiajat ja vuokrahinnat – hyödynnä markkinatietoa asunnon vuokrauksessa!

Yksityisten vuokranantajien tarjonta muodostaa merkittävän osan koko vuokra-asuntomarkkinasta. Kokosimme muutamia Vuokraovi.comin dataan perustuvia tilastoja, joita yksityisen vuokranantajan kannattaa hyödyntää.

1. Seuraa vuokramarkkinaa

Vuokra-asuntoja on nyt tarjolla paljon. Maaliskuussa 2023 aktiivisia vuokrailmoituksia oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka vuokra-asuntojen tarjonta onkin normaalia runsaampaa, Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen kertoo asuntojen kuitenkin liikkuvan vuokramarkkinalla:

Vuokramarkkinassa kohdetarjonta jatkoi kasvuaan. Kysyntä on pysynyt myös vahvana, mikä näkyy poistuneiden kohteiden määrän kehityksessä. Markkinointiajat ovat palautuneet myös maltillisemmalle tasolle verrattuna edellisiin vuosiin, eli kysyntä ja tarjonta ovat löytämässä jälleen tasapainonsa.

2. Aseta vuokra oikealle tasolle

Yksityisten vuokranantajien keskimääräiset neliövuokrat ovat suurimmilta osin hyvin samalla tasolla kuin yleiset vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrat.

Tässä tilastossa suurimmat erot yksityisten vuokranantajien ja yleisen vuokratason suhteen löytyy Espoon kolmioista ja Turun yksiöistä, mutta niiden neliövuokrissa erot ovat alle kolme euroa. Keskimäärin neliövuokratason erotus jää alle euron.

Oikean vuokratason määrittämisessä kannattaa käyttää apuna Vuokraovi.comin vuokralaskuria, joka antaa arvion asunnon sopivasta pyyntivuokrasta perustuen muiden samankaltaisten asuntojen pyyntivuokriin.

3. Varaa riittävästi aikaa asunnon vuokraukseen

Kun tarjontaa on normaalia enemmän, saattaa hyvän vuokralaisen löytymisessä kestää hieman kauemmin kuin mihin olet ehkä tottunut. Aloita vuokrailmoittelu siis hyvissä ajoin!

Vuokraovi.comin dataan perustuen yksityisten vuokranantajien yksiöt pääkaupunkiseudulla löytävät asukkaat vajaassa kolmessa viikossa. Esimerkiksi Oulussa ja Kuopiossa taas yksiöt vuokrataan tällä hetkellä nopeammin. Tämä on laskettu keskimääräisestä ilmoitusten esilläoloajasta, eli se on markkinointiaikojen mediaani.

Tarkista alta, millaisia keskimääräisiä markkinointiaikoja yksityisillä vuokranantajilla on ollut eri kaupungeissa!

Hyvällä ilmoituksella löydät sen oikean vuokralaisen

Asunnon ripeää vuokrausta voi edistää panostamalla ilmoitukseen ja mukavan asukaskokemuksen luomiseen ensimetreistä lähtien. Laadukas ilmoitus ja sujuva yhteydenpito antavat vuokranantajasta luotettavan kuvan. Varmista, että nämä perusasiat ilmoituksessasi ovat kunnossa:

  1. Hyvät kuvat
  • Kuvat herättävät vuokralaisten kiinnostuksen ja houkuttelevat ottamaan yhteyttä. Hyvät kuvat tuovat esiin asunnon parhaat puolet, kuitenkin realistisesti.
  1. Pohjapiirrustus
  • Pohjapiirrustus auttaa vuokralaista hahmottamaan asunnon mittasuhteita ja huonejärjestystä. Siitä näkee yhdellä silmäyksellä, sopiiko asunto esimerkiksi kämppiksille tai pariskunnalle.
  1. Informatiivinen kuvausteksti
  • Mahdollisuus kuvailla asuntoa sanallisesti kannattaa hyödyntää. Asunnon yleisen kuvailun lisäksi voit kertoa esimerkiksi lähialueen palveluista ja ulkoilumahdollisuuksista.

Aloita hyvän vuokralaisen etsiminen jättämällä ilmoitus Vuokraovi.comiin! 

Tekstissä olevat tilastot perustuvat neliövuokrien osalta vuoden 2023 tammikuun alusta maaliskuun loppuun mennessä julkaistuihin vapaarahoitteisten ja kalustamattomiin kerrostaloasuntojen vuokra-asuntojen ilmoituksiin Vuokraovi.comissa. Markkinointiajat on laskettu vastaavalla ajanjaksolla poistuneista kohteista.