Kaikki energiatodistuksesta – mitä se maksaa ja milloin se tulee tilata?

Energiatodistus on eräänlainen raportti kiinteistön energiatehokkuudesta. Energiatodistuksella pyritään informoimaan talon energiankulutuksen tasoa, jotta esimerkiksi ostovaiheessa ostaja pystyisi vertailemaan eri kiinteistöjen energiankulutuksia. Ennen energiatodistuksia tämä oli huomattavasti vaikeampaa.

Energiatodistuksissa on lisäksi listattuna erilaisia suosituksia, kuinka talon energiatehokkuutta voisi parantaa. Lait energiatodistuksen taustalla perustuvat Euroopan parlamentin energiatehokkuutta parantaviin direktiiveihin.

Tässä artikkelissa tärkeimmät tiedot energiatodistuksista pähkinänkuoressa.

Onko energiatodistus lain määräämä?

Kyllä on. Lain mukaan rakennuksen omistaja on vastuussa energiatodistuksen hankinnasta.

Milloin energiatodistus tulee tilata?

Energiatodistus tulisi hankkia näissä tapauksissa:

  • Myytävät kiinteistöt ja asunnot (ks. poikkeustapaukset alta)
  • Vuokrattavat kiinteistöt ja asunnot (ks. poikkeustapaukset alta)
  • Kaikki uudiskohteet, joille haetaan rakennuslupaa

Milloin energiatodistusta ei tarvita?

Kaikille asunnoille ja kiinteistöille ei kuitenkaan edellytetä energiatodistuksen hankkimista. Näissä tapauksissa energiatodistusta ei ole pakko hankkia:

  • Taloihin, joiden pinta ala on vähemmän tai yhtä paljon kuin 50 neliömetriä (koskee myös uudiskohteita)
  • Suojeltavat rakennukset, siltä osin kun rakennuksen ulkonäkö tai luonne muuttuisi vähimmäisvaatimusten myötä ei hyväksyttävällä tavalla
  • Loma-ajan asunnot, joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
  • Näiden erikoistapausten lisäksi voidaan myös joissain erikoistapauksissa soveltaa kevennettyä menettelyä, kuten lähisukulaisten välisessä kaupassa tai jos myyntihinta on alle 50 000€ tai vuokra alle 350€/kk.
  • Kauppa, jossa rakennus on myyty purettavaksi
  • Tilapäisiin rakennuksiin joiden käyttöikä on enintään 2 vuotta

Kuinka paljon energiatodistuksen tilaaminen maksaa?

Energiatodistuksilla ei ole tiettyä kiinteätä hintaa, vaan hinnat vaihtelevatkin noin 200 € – 1 700 € välillä.

Energiatodistuksen laatiminen kannattaa  aina kilpailuttaa ja pyytää useampi tarjous! Alla Urakkamaailman kautta kilpailutettuja toteutuneita hintaesimerkkejä.


Hintaesimerkki 1: Omakotitalon kuntokartoitus ja energiatodistuksen laatiminen, Tuusula

Vuonna 2005 rakennettuun omakotitaloon tehtiin asunnon myyntiä varten kuntokartoitus. Kartoituksen yhteydessä laadittiin myös energiatodistus. Kohteen pinta-ala oli yhteensä 153 m2. Lue lisää…

Hinta: 1 000 €


Hintaesimerkki 2: Energiatodistus, Helsinki 

Paritaloyhtiöön laadittiin energiatodistus energia-avustusta varten. Todistus sisälsi rakennusvuoden laskennallisen e-luvun laskemisen, suunniteltujen parantavien toimenpiteiden vaikutusten laskemisen e-lukuun sekä myöhemmin toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen lasketun uuden e-luvun. Kohteessa oli öljylämmitys, joka vaihdettiin maalämpöön. Lue lisää…

Hinta: 749 €


Kuinka kauan energiatodistus on voimassa?

Kymmenen vuotta sen teosta.

Kuka saa laatia energiatodistuksen?

Energiatodistuksen saa tehdä ainoastaan pätevöitynyt henkilö. Tekijällä tulee olla sopiva tekniikan alan tutkinto tai tätä korvaava työkokemus. Myös energiatodistuksen laatijakokeen läpäisy osoittaa riittävää perehtyneisyyttä.

energiatodistus

Mihin energiatodistus perustuu?

Energiatodistus perustuu laskelmiin, joissa huomioidaan rakennuksen rakenteita ja muita energiatehokkuuteen liittyviä elementtejä, kuten talon lämmitysmuoto, ikkunoiden rakenne, ilmanvaihto ym. Energiatodistus ei siis perustu asukkaiden käyttäytymiseen, ainoastaan kiinteistössä oleviin asioihin. Energiatodistuksen laskelmissa eri lämmitysmuotoja suositaan/rankaistaan erilaisilla painotuksilla, siten että uusiutuvia lämmitysmuotoja suositaan.

Suosituimmat kehityskohteet kiinteistöissä energialuokan parantamiseksi?

Energialuokkaa pystyy kiinteistöissä kehittämään monella eri tavalla. Suosituimpia tapoja on lisätä eristystä, vaihtamalla lämmitysmuoto uusiutuvaksi (esim. maalämpö, aurinkopaneelit), ikkunoiden uusiminen tai lämmön paremmalla talteenotolla.

Löydä paras tekijä remontillesi Urakkamaailmasta!

Lue myös: Mitä maksaa energiaremontti? Katso yleisimpien energiaremonttien hintaesimerkit

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 10.12.2019 ja päivitetty 28.3.2023