Etuovi.com

Ympäristöystävälliset kodit kiinnostavat asunnon ostajia

Asunnon ostaja voi vaikuttaa tulevan kotinsa ympäristöystävällisyyteen monella tavalla, esimerkiksi kiinnittämällä huomiota energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin ja sijaintiin. Mutta kiinnostaako ekologisuus todella asunnon etsijöitä? Etuovi.comin kyselytutkimuksen tulokset kertovat, että vastaus on kyllä!

Tutkimme sitä, miten tärkeänä Etuovi.comin käyttäjät näkevät ympäristöystävällisyyden myytäviä asuntoja vertaillessaan ja lopullisia ostopäätöksiä tehdessään.Osana Etuovi.comin Markkinapulssi-tutkimusta kysyimme asumisen ympäristöystävällisyyden tärkeyttä kartoittavia kysymyksiä, jotka liittyvät myös Etuovi.comin asiakaspalvelussa työskentelevän Anni Ketolan opinnäytetyöhön.

Ketolan mukaan näyttää siltä, että ympäristöystävällisyys on nousemassa yhä tärkeämmäksi kriteeriksi asunnon valinnassa:

”Asumiseen liittyvillä valinnoilla on suuri vaikutus hiilijalanjälkeemme ja onkin upeaa huomata, että niin moni asunnon etsijä kokee ympäristöystävällisyyden tärkeäksi asiaksi. Oman asumisen päästöihin vaikuttaminen on helpointa siinä vaiheessa, kun uuden asunnon ostaminen tulee ajankohtaiseksi. Myös esimerkiksi energiaremonttia tekemällä tai vaikuttamalla taloyhtiön päätöksenteossa on mahdollista saada aikaan positiivista muutosta, josta sekä luonto että oma lompakko kiittävät.”

Tutkimuksen tulokset kertovat, että ympäristöystävällisyys on yleisellä tasolla tärkeä arvo useimmille – yhteensä lähes 70 % vastasi ympäristöystävällisyyden olevan erittäin tai melko tärkeää. Yli puolet kertoo kiinnittävänsä asiaan huomiota asuntoa etsiessään ja vaihtoehtoja vertaillessaan. Lähes yhtä monella ympäristöystävällisyys myös vaikuttaa lopulliseen ostopäätökseen.

Ympäristöystävällinen koti on edullinen asua ja säilyttää arvonsa

Tärkein syy kiinnittää huomiota asunnon ympäristöystävällisyyteen on taloudellinen – kestävistä valinnoista uskotaan koituvan kustannussäästöjä. Esimerkiksi energiatehokkaat lämmitysmuodot pienentävät asumiskulujen nousemisen riskiä energian kallistuessa.Ympäristöystävällistä kotia pidetään myös hyvänä sijoituksena ja sen arvon uskotaan säilyvän myös tulevaisuudessa:

“Energiatehokas asunto/talo on sekä ympäristöystävällinen että edullisempi asua.”

“Energiatehokas rakennus on kestävä ja korjauskelpoinen, sen on parempi “investointi” kuin kestämätön.”

Kiinnittämällä huomiota asumisen ympäristöystävällisyyteen, voi myös pienentää omaa hiilijalanjälkeään merkittävästi, sillä asuminen muodostaa noin kolmasosan suomalaisen hiilijalanjäljestä. Moni haluaakin kuitenkin tehdä asumisessaan ekologisia valintoja, koska ympäristöarvot ovat tärkeitä:

“Meillä on vain yksi maapallo ja sitä on suojeltava kaikin mahdollisin tavoin!”

“Koen olevani osaltani vastuussa siitä, että ympäristön tuhoutumista saataisiin hillittyä. Asuminen on Suomessa yksi suurimmista keinoista vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.”

Erityisesti energiatehokkuus kiinnostaa

Säästäminen asumiskustannuksissa toimii tärkeänä motivaattorina ympäristöystävällisten ratkaisujen tekemiselle. Siksi kodin energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ja lämmitysmuodot nousivat nousivat ylitse muiden, kun pyysimme kyselyn vastaajia valitsemaan asumisen ympäristöystävällisyyteen liittyviä kiinnostuksen kohteita.

Maalämpö lämmitysmuotona kiinnosti asunnon ostajia ylivoimaisesti eniten, yli puolta vastaajista. Myös täydentävät lämmitysmuodot, kuten ilmalämpöpumput ja vesi-ilmalämpöpumput kiinnostivat. Aurinkopaneeleista oli kiinnostunut yli 40 % tähän kysymykseen vastanneista.

Tiesitkö, että Etuovi.comissa voit hakea esimerkiksi maalämmöllä lämpiävää asuntoa? Kokeile lisätä hakusi kriteeriksi lämmitysmuoto

Myös tiedot etäisyyksistä palveluihin ja julkisista liikenneyhteyksistä ovat tärkeitä, kun arvioidaan, miten eläminen asunnossa sujuisi – olisiko auton omistaminen välttämätöntä vai pärjäisikö ilman? Lisäämällä omat tärkeät sijainnit Etuovi.comiin, näet helposti, miten asunto asettuu elämäsi kartalle

Uuden kodin valinta on monen tekijän summa

Asunnon valinnassa soveltuvuus omiin tarpeisiin, sijainti ja hinta ovat edelleen tärkeimpiä kriteerejä, mutta myös ympäristöystävällisyydellä on paikkansa tässä yhtälössä. Yhä useampi ostaja kiinnittää huomiota esimerkiksi asunnon lämmitysmuotoon, energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin asumiskustannusten, mutta myös ekologisuuden näkökulmasta. Kyselyyn vastanneet asunnon etsijät toivovatkin löytävänsä asuntoilmoituksesta selkeästi esitettynä tiedot asunnon lämmitysmuodoista, rakennusmateriaaleista, energialuokasta sekä sähkönkulutuksesta kilowattitunteina.

Me Etuovi.comilla teemme töitä sen eteen, että jatkossa ympäristöystävällisten asuntojen löytäminen ja vertailu olisi vieläkin helpompaa!