Yhteistyössä:

Usein vuokrasopimuksen mukaiset vuokrankorotukset jäävät tekemättä ja vuokraa tarkistetaan vasta siinä vaiheessa, kun vuokralainen vaihtuu. Joskus korotukset jätetään tekemättä tietoisesti; hyvä vuokralainen halutaan palkita ja toivotaan vuokrasuhteen jatkuvan. Joskus vuokrankorotus yksinkertaisesti unohtuu muiden kiireiden keskellä.

Muutaman prosentin vuotuinen korotus voi tuntua pieneltä, mutta useamman vuoden jaksolla tekemättömät korotukset kumuloituessaan tarkoittavat merkittävää summaa, joka korostuu asumiseen liittyvien kustannusten hintatason jatkuvasti noustessa. Säännöllisillä vuokrankorotuksilla huolehdit siitä, että sijoituksesi tuotto pysyy oikealla tasolla.

vuokrankorotus

Miten ja millä perusteella vuokraa voi korottaa?

Lain mukaan asunnon vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokranantaja ja vuokralainen ovat siitä sopineet. Vuokraa voidaan myös korottaa, mikäli näin on kirjattu vuokrasopimukseen. Korotuksen perusteet ja ajankohta tulee ilmetä sopimuksesta selkeästi. Hyvään vuokratapaan kuuluu, että vuokranantaja ilmoittaa aina hyvissä ajoin uuden vuokran summan ja voimaantulopäivän silloinkin, kun ne on kirjattu vuokrasopimuksen korotusehtoon.

Vuokrankorotukseen voi olla useita perusteita:

  • Vuokrankorotus voidaan sitoa esimerkiksi elinkustannusindeksiin tai kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin, jolloin uusi vuokra lasketaan Tilastokeskuksen ilmoittaman pisteluvun avulla. Näin korotuksella katetaan asumiseen kohdistuvien kustannusten nousu, kuten lämmityksen, vesimaksujen ja huollon kustannustason kohoaminen eikä korotuksen tarkoituksena ole parantaa vuokranantajan asuntosijoituksen tuottoa.
  • Toinen vaihtoehto on määritellä vuokrasopimuksessa vuotuisen vuokrankorotuksen prosentuaalinen määrä.
  • Voidaan käyttää myös näiden yhdistelmää, esimerkiksi niin, että vuokraa korotetaan indeksin nousua vastaavasti tai enintään 3%.

Jos vuokrankorotuksista ei ole mainintaa vuokrasopimuksessa ja vuokraa on tarvetta korottaa, on asiasta aloitettava neuvottelut vuokralaisen kanssa vähintään 6 kuukautta ennen aiotun korotuksen voimaantuloa. Mikäli päästään yksimieliseen sopimukseen, on hyvä tehdä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan myös vuosittaisista korotuksista ja niiden perusteista. Mikäli sopimukseen ei päästä, voidaan vuokrasopimus irtisanoa.

Muista siis nämä, niin vuokrankorotus hoituu asianmukaisesti:

  • Korotus kannattaa kirjata vuokrasopimukseen
  • Valitse selkeä ja laskettavissa oleva korotusperuste
  • Korotuksen tulee olla kohtuullinen ja vastata asunnon vuokra-arvoa
  • Ilmoita uudesta vuokrasta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen voimaantulopäivää
  • Jos vuokrankorotuksista ei ole kirjattu vuokrasopimukseen ja haluat korottaa vuokraa, muista olla ajoissa yhteydessä vuokralaiseen

Tutustu myös Vuokraovi.com Asuntoneuvos-palveluun, joka tarjoaa Suomen kattavimman ja luotettavimman markkinadatan Etuovi.comista ja Vuokraovi.comista asuntosijoittamisen tueksi.

Katso myös nämä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Sammio