Vuokramarkkinakatsaus: markkina on piristymässä, mutta kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa

Tuore Suomen Vuokranantajien ja Vuokraovi.comin Vuokramarkkinakatsaus kertoo, että vuokrat ovat lähteneet lähes koko maassa nousuun loppuvuonna 2022 ja markkinointiajat ovat lyhentyneet. Vuokra-asuntojen kysyntää on lisännyt taloudellisen tilanteen epävarmuus, mikä näkyy etenkin suurten vuokra-asuntojen kysynnän kasvuna. Voimakkainta vuokrien nousu onkin ollut juuri kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa. Vuokra-asuntomarkkinassa on nähtävissä monia piristymisen merkkejä.

Keskiviikkona 22.2. julkaistussa Vuokramarkkinakatsauksessa tarkastellaan kattavasti tämän hetken vuokra-asuntomarkkinan tilannetta sekä koko maan tasolla, että erikseen 26:n eri kaupungin osalta. Lisäksi Sijoitusoven YouTube -kanavalta löytyy mielenkiintoinen keskustelu, jossa ruoditaan katsauksen sisältöä. Ohjelmassa ovat keskustelemassa Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen sekä Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen. Keskustelun juontaa Anna Perho.

Asuntojen hinnat ja vuokrat kehittyvät eri suuntiin

Vuokramarkkinakatsauksesta selviää, että koko maan tasolla vuokrat nousivat 1,4 prosenttia vuoden 2021 lopusta viime vuoden loppuun. Vastaavasti vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat koko maan tasolla 4,1 prosenttia viime vuoden lopulla vuoden 2021 loppuun verrattuna. Miksi asuntojen hinnat ja vuokrat kehittyvät eri suuntiin?

Jossain ihmisten pitää aina asua, ja kun asuntokauppa hiljenee, niin yleensä vuokra-asuminen yleistyy, toteaa Laakkonen.

Rokkanen on hänen kanssaan samoilla linjoilla:

Yleisesti epävarmat ajat taloudessa pitävät vuokra-asumisen suosion vähintään ennallaan.

Moni aiemmin asunnon ostoa harkinnut katseleekin nyt vuokra-asuntoja joko väliaikaisena tai pysyvänä ratkaisuna. Laakkonen kertoo, että Vuokraovi.comin Markkinapulssi-kyselyyn vastanneista 20 % etsii nyt joko pelkästään tai omistusasunnon rinnalla vuokra-asuntoa.

Asunnon vaihdon tarpeet eivät ole kadonneet mihinkään, mutta epävarmoina aikoina vaihtoehtoja etsitään myös vuokra-asumisen puolelta, kun oman asunnon ostamista lykätään. Suurin kysynnän kasvu vuokra-asunnoissa on kohdistunut nimenomaan perheasuntoihin, mikä selittyy ainakin osittain tällä vaihtoehtojen laajenemisella.

Asuntojen hintojen laskiessa vuokrat ovat lähteneet nousuun ja Laakkonen uskoo, että paineita vuokrien nousulle on entisestään, etenkin kun vastikekorotukset realisoituvat kevään yhtiökokousten myötä. Pandemia-aikana osassa kaupungeista nähtiin jopa pientä laskua vuokrissa, mutta loppuvuoden 2022 aikana vuokrat ovat joko nousseet tai pysyneet ennallaan kaikissa Vuokramarkkinakatsauksen käsittelemissä kaupungeissa.

Vuokrat kehittyvät pääkaupunkiseudulla muuta maata hitaammin

Vuokrien vuosinousu oli pääkaupunkiseudulla 0,9 %, eli puolet hitaampaa kuin muualla Suomessa, jossa se oli 1,8 %. Pääkaupunkiseudullakin kysyntä piristyi ja vuokra-asuntojen markkinointiajat kääntyivät laskuun, mutta varsinkin voimakas rakentaminen yhdistettynä pandemiavuosina hidastuneeseen väestönkasvuun pitivät asuntotarjonnan korkealla tasolla. Loppuvuonna vuokrien nousu kiihtyi pääkaupunkiseudulla erityisesti Vantaalla. Myös ennakkotiedot vuoden 2022 väestönkehityksestä kertovat pääkaupunkiseudun kasvun vauhdittuneen jälleen viime vuonna. Erityisen nopea vuokrien nousu oli Espoossa.

Vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa

Vaikka tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrä on selvästi kasvanut, nykyinen tarjonta ei vastaa asuntoa etsivien tarpeita. Laakkonen huomauttaa, että suurin osa tarjolla olevista asunnoista on pieniä asuntoja, yksiöitä ja kaksioita. Kuitenkin isojen perheasuntojen kysyntä on kasvanut viime aikoina, ja suurin kysynnän nousu kohdistuu nimenomaan niihin.

Isompiin asuntoihin kohdistuvan nousseen kysynnän taustalta löytyy sekä pysyviä että väliaikaisia ilmiöitä, toteaa Rokkanen.

Hän näkee, että yleistynyt etätyökäytäntö on muuttanut kodin vaatimuksia pysyvästi ja nykyisin kriteeristössä korostuukin sekä mahdollisuus kotoa työskentelyyn, että kotona viihtymiseen. Väliaikaisesti perheasuntojen kysyntää kasvattaa Rokkasen mukaan yleiset asuntomarkkinaan kohdistuvat epävarmuustekijät, kuten korkojen nousu sekä inflaatio.

Oman kodin ostoa lykätään epävarmana aikana, mikä kasvattaa vuokra-asumisen kiinnostavuutta, hän toteaa.

Vuokralaiset etsivät nyt tilaa ja laatua

Selkein lovi tarjonnan osalta kohdistuu nimenomaan isompiin asuntoihin. Tämä näkyy perheasuntojen lisäksi myös huonekooltaan pienempien asuntojen kohdalla siten, että nykyään yksiön ja kaksion minimineliömäärä on noussut. Ennen hyvin palvellut 20-neliöinen yksiö ei enää riitäkään, kun kotiin on mahduttava etätyöpiste. Kysyntää olisi siis suuremmille yksiöille ja kaksioille, mutta tarjonta niiden osalta ei vastaa kysyntää.

Kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhta näkyy myös vaatimustasossa.

Vuokralaisten laadun vaade on noussut tarjonnan kasvun myötä. Kun on enemmän varaa valita, niin muututaan krantummiksi, Laakkonen toteaa.

Kaupallinen yhteistyö

Lisäksi pandemian aikaan kotona vietetyn ajan määrä kasvoi ja se lisäsi tarvetta kodin mukavuustekijöille, mm. keittiön toimivuuden ja varustetason tulee mahdollistaa ruoanlaitto kotona. Myös kodin yleisilmeen halutaan olevan siisti ja nykyaikainen, koska kodissa vietetään enemmän aikaa kuin ennen.

Katso koko paneelikeskustelu Sijoitusoven YouTube -kanavalta ja lue Vuokramarkkinakatsaus Suomen Vuokranantajien sivuilta!

Teksti: Anna Heino