Vuokranantaja, muista nämä asiat vuokrankorotuksesta!

Kaupallinen yhteistyö

Vuokrasopimuksella vuokranantaja ja vuokralainen sopivat vuokran suuruudesta ja maksupäivästä, mutta siihen kannattaa merkitä myös perusteet vuokran korottamiselle. Miksi vuokranantajan kannattaa harkita vuokrankorotuksen tekemistä ja miten se tehdään asianmukaisesti?

vuokrankorotus

Miksi vuokrankorotus?

Säännöllisillä vuokrankorotuksilla huolehdit siitä, että sijoituksesi tuotto pysyy oikealla tasolla. Muutaman prosentin vuotuinen korotus voi tuntua pieneltä, mutta useamman vuoden jaksolla tekemättömät korotukset kumuloituessaan tarkoittavat merkittävää summaa. Tämä korostuu asumiseen liittyvien kustannusten noustessa jatkuvasti.

Toisaalta vuokranantajan kannattaa ottaa huomioon vuokramarkkinoiden tilanne harkita vuokrankorotuksen tekemistä tai sen suuruutta tilanteessa, jossa kilpailu sopivista vuokralaisista on kovaa. Ehkä haluat palkita hyvän ja pitkäaikaisen vuokralaisen jättämällä vuokrankorotuksen jonain vuonna tekemättä. Jos vuokralainen nimittäin päättää muuttaa pois vuokran nousun takia, saattavat tyhjät kuukaudet tehdä loven vuokratuottoosi.

Vuokraovi.comin vuokralaskurilla tarkistat helposti, onko sijoitusasuntosi vuokra oikealla tasolla

Millä perusteella vuokraa voi korottaa?

Lain mukaan asunnon vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokranantaja ja vuokralainen ovat siitä sopineet. Vuokraa voidaan myös korottaa, mikäli näin on kirjattu vuokrasopimukseen. Korotuksen perusteet ja ajankohta tulee ilmetä sopimuksesta selkeästi. Hyvään vuokratapaan kuuluu, että vuokranantaja ilmoittaa aina hyvissä ajoin uuden vuokran summan ja voimaantulopäivän silloinkin, kun ne on kirjattu vuokrasopimuksen korotusehtoon.

Vuokrankorotukseen voi olla useita perusteita:

  • Vuokrankorotus voidaan sitoa esimerkiksi elinkustannusindeksiin tai kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin, jolloin uusi vuokra lasketaan Tilastokeskuksen ilmoittaman pisteluvun avulla. Näin korotuksella katetaan asumiseen kohdistuvien kustannusten nousu, kuten lämmityksen, vesimaksujen ja huollon kustannustason kohoaminen eikä korotuksen tarkoituksena ole parantaa vuokranantajan asuntosijoituksen tuottoa.
  • Toinen vaihtoehto on määritellä vuokrasopimuksessa vuotuisen vuokrankorotuksen prosentuaalinen määrä.
  • Voidaan käyttää myös näiden yhdistelmää, esimerkiksi niin, että vuokraa korotetaan indeksin nousua vastaavasti tai enintään 3%.

Jos vuokrankorotuksista ei ole mainintaa vuokrasopimuksessa ja vuokraa on tarvetta korottaa, on asiasta aloitettava neuvottelut vuokralaisen kanssa vähintään kuusi kuukautta ennen aiotun korotuksen voimaantuloa. Mikäli päästään yksimieliseen sopimukseen, on hyvä tehdä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan myös vuosittaisista korotuksista ja niiden perusteista. Mikäli sopimukseen ei päästä, voidaan vuokrasopimus irtisanoa.

Miten vuokraa korotetaan?

Muista siis nämä, niin vuokrankorotus hoituu asianmukaisesti:

  • Korotus kannattaa kirjata vuokrasopimukseen
  • Valitse selkeä ja laskettavissa oleva korotusperuste
  • Korotuksen tulee olla kohtuullinen ja vastata asunnon vuokra-arvoa
  • Ilmoita uudesta vuokrasta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen voimaantulopäivää
  • Jos vuokrankorotuksista ei ole kirjattu vuokrasopimukseen ja haluat korottaa vuokraa, muista olla ajoissa yhteydessä vuokralaiseen

Vuokran korottaminen sujuu siis asianmukaisesti, kun asioista sovitaan etukäteen ja asiasta kerrotaan vuokralaiselle ajoissa.

Vuokranantajan työkalut ja Suomen kattavin markkinatieto ovat nyt tarjolla Vuokraovi.com Asuntoneuvos -palvelussa. Lisää asuntosi palveluun ilmaiseksi ja tutustu!