Asumisen trendit 2021 – yhteisöllisyyttä, monimuotoisuutta ja muuttuvia kotihaaveita

Minkälaisia ovat asumisen trendit vuonna 2021 ja minkälaisissa kodeissa suomalaiset haluavat jatkossa asua? Alma Media ja Dagmar selvittivät, minkälaiset asiat  muokkaavat asumisen tulevaisuutta.

Asumiseen liittyvät trendit muuttuvat verraten hitaasti, mutta viime aikoina nähtävissä on ollut kiinnostavia ilmiöitä. Maailman meno vaikuttaa vahvasti siihen, miten haluamme asua – asumisen trendien taustalla vaikuttavatkin yleiset kuluttajatrendit sekä laajat megatrendit, kuten demografiset muutokset, ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio.

Alma Asumisen liiketoimintajohtajan Minna Marjava-Kontion mukaan osa trendeistä näkyy jo nyt siinä, minkälaisia koteja etsitään Suomen suosituimmalta asuntojen markkinapaikalta, Etuovi.comista:

Halusimme katsoa, miten tulevaisuuden trendit näkyvät jo tällä hetkellä asunnonvaihtajien toiminnassa eli Etuovi.comin asuntohauissa. Hakuja tehdään kuukausittain huikea määrä, lähes 13 miljoonaa, mikä tarjoaa kattavan poikkileikkauksen siihen, mitä kuluttajat asuntomarkkinoilta hakevat.

1. Muuttuvat sijaintihaaveet

Korona-aika on nostanut oman tilan ja luonnonläheisyyden uuteen arvoonsa ja muovannut käsityksiä siitä, minkälaista arjen halutaan olevan. Etätyön lisääntymisen ennustetaan olevan pysyvä muutos, mikä johtaa paikkariippumattomampaan ja monipaikkaisempaan asumiseen. On puhuttu jopa uudesta Nurmijärvi-ilmiöstä, sillä muuttoliike on viime aikoina suuntautunut ulospäin kaupunkien keskustoista.

Ovatko asunnonvaihtajat jo trendin omaisesti etsimässä asuntoja muualta kuin kasvukeskuksista?

Helsingin hakumäärät ovat toki kasvaneet vuodentakaiseen verrattuna, mutta selvästi enemmän ovat kasvaneet niin sanottujen kehyskuntien hakumäärät suhteessa Helsinkiin. Esimerkiksi Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä on ollut yli 40 % kasvu hakumäärissä. Ilmiö oli havaittavissa jo koronavuonna 2020, mutta ei näin selvästi – trendi näyttäisikin olevan jatkuva. Kehyskunnat kiinnostavat nyt selvästi aikaisempaa enemmän myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Marjava-Kontio kertoo.

Isossa kuvassa kaupungistuminen on kuitenkin megatrendi ja asuminen tiivistyy kohti kasvukeskuksia. Ihmiset haluavat asua lähellä päivittäisessä elämässä tarvittavia palveluita ja päästä liikkumaan sujuvasti. Tosin palveluiden digitalisoituminen ja verkkokauppa voivat tuoda palvelut lähelle, asui sitten missä tahansa.

2. Muuttuvat asuntohaaveet

Pitkään asumisen trendien yhteydessä puhuttiin paljon asuinneliöiden tehostamisesta ja hukkatilan karsimisesta, mutta koronan aiheuttama poikkeustilanne sai monen tarkastelemaan asuntohaaveitaan uudessa valossa. Neliöiden tehokkuutta tärkeämpää saattaakin olla se, että kotona on tilaa toteuttaa itseään ja pyörittää toimivaa arkea, ehkä työskennelläkin. Kodin tilojen toivotaan myös mukautuvan muuttuviin käyttötarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

Etuovi.comissa huoneluku hakukriteerinä kertoo asunnon etsijöiden toiveista. Marjava-Kontio kertoo isompien asuntojen kiinnostaneen asunnonvaihtajia erityisesti syvinpään korona-aikaan.

Erityisesti korona-aikaan Etuovi.comin hauissa näkyi tarve lisätilalle eli extra-huoneelle. Suosituimpien huonelukujen eli kolmen ja neljän huoneen asuntojen hakumäärät lähtivät selvään nousuun viime vuoden aikana. Tämä ilmiö toistui sekä Helsingissä että muualla Suomessa. Neljän tai useamman huoneen asuntoja haettiin Helsingissä 31 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja muualla Suomessa 36 %. Vastaava kehitys ei tosin ole jatkunut enää tänä vuonna, joten tämä näyttäisi olleen korona-ajan synnyttämä ilmiö.

Yhä useampi toivoo asunnolta myös ulkotilaa eli omaa pihaa tai terassia, joka laajentaa elintilaa ja mahdollistaa monenlaista tekemistä. Tämä trendi näkyy asuntojen markkinapaikalla omakoti- ja rivitalojen kasvaneena kysyntänä ja oma piha -hakukriteerin lisääntyneenä käyttönä.

Nähdään selvästi, että omakotitalojen ja rivitalojen hakumäärät Etuovi.comissa ovat kasvussa. Omakotitalo on suosituin asuntotyyppi, niiden hakumäärät kasvoivat vuonna 2020 yli 30 % ja myös tänä vuonna kasvu on jatkunut. Myös rivitalojen, joita haetaan toiseksi eniten, hakumäärät ovat kasvaneet sekä viime vuonna että tänä vuonna, Marjava-Kontio sanoo.

3. Ekologisuus asumisessa

Asuminen muodostaa liikkumisen, ruoan ja muun kuluttamisen ohella ison osan suomalaisten hiilijalanjäljestä – siihen liittyvillä valinnoilla on siis merkitystä. Oman asumisen hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmitysmuodon valinnalla sekä kiinnittämällä huomiota energiatehokkuuteen ja materiaalivalintoihin.

Asunnonvaihdon näkökulmasta ekologisuus on vasta pinnan alla kupliva trendi. Etuovi.comissa asunnon lämmitysmuodon voi asettaa hakukriteeriksi, mutta sen käyttö on Marjava-Kontion mukaan vielä vähäistä.

Ekologisuuden ei voida vielä sanoa olevan määräävä hakukriteeri. Suosituin on lämmitysmuoto on kaukolämpö ja toiseksi suosituin maalämpö, jonka hakumäärät jäävät vuositasolla muutamiin tuhansiin. Toki pientä kasvua on havaittavissa, mutta ei näytä siltä että trendi olisi vahvistumassa.

Uudiskohteiden rakentamisessa ekologisuuden trendi näkyy siinä, että rakennusten koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Rakennusmateriaaleista hiiltä sitova puu on suuressa suosiossa ja sen hyödyntämiseksi kehitetäänkin jatkuvasti uusia innovaatioita. Luonto halutaan tuoda myös osaksi asumista konkreettisesti – mahdollisuuksia kaupunkiviljelyyn järjestetään esimerkiksi talojen sisäpihoille ja asuntoihin rakennetaan viherhuoneita.

Lue myös:

Näin vaihdettiin maalämpö omakotitalon lämmitysmuodoksi

Näin teet keittiöstäsi ekologisemman – 6 vihreää vinkkiä

Sisusta ekologisesti – 5 vinkkiä

4. Arjen helpottaminen

Arjen pyörittäminen voi joskus olla melkoista palapeliä, kun tehtävää ja muistettavaa on paljon. Hektisen elämänrytmin ja tarjonnan tulvan keskellä halutaan panostaa omaan hyvinvointiin ja palautumiseen. Siihen teknologia ja palvelut voivat tarjota apua.

Erilaiset älylaitteet ratkaisevat arjen ongelmia ja parhaassa tapauksessa tekevät siitä sujuvampaa. Älylukot poistavat tarpeen muistaa avaimet kotoa lähtiessä ja älykäs jääkaappi pitää kartalla sisällöstään ja ehdottaa reseptejä, robotti-imuri hankkiutuu eroon villakoirista. Myös ääniassistentit kasvattavat suosiotaan osana kodin elektroniikkavalikoimaa.

Teknologisten ratkaisujen lisäksi asumisen palvelullistuminen on iso trendi arjen helpottumisen näkökulmasta. Esimerkiksi taloyhtiöiden asukkaita palvelevat aulapalvelut ja yhteiskäytössä olevat tavarat yleistyvät. Tässä taustalla on asennemuutos – kaikkea ei tarvitse pyrkiä tekemään itse, eikä kaikkea tarvitse omistaa.

Lue myös: Kokemuksia älylukoista lapsiperheen uudessa omakotitalossa

5. Yhteisöllisyys ja uudet asumisen mallit

Asumisen trendeissä on nähtävissä toiveita yhteisöllisyydestä, joustavuudesta ja uudenlaisista omistus- ja rahoitusmalleista.

Kun yhä useampi elää yksin, on yhteisöllisyyden vaalimiseen ja eri ikäisten ihmisten kohtaamisten helpottamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota asumisratkaisujen suunnittelussa. Kaupungeissa naapuruston rooli kasvaa ja asumisen voidaan ajatella laajenevan kodin seinien ja oman asuntokunnan ulkopuolelle; taloyhtiön yhteisiin tiloihin, sisäpihoille, oman korttelin kahviloihin ja muihin julkisiin tiloihin. Esimerkkeinä yhteisöllisestä asumisesta toimivat myös ryhmärakentaminen ja asunto-osuuskunnat sekä monisukupolviset asuinkorttelit.

Lue myös: Ryhmävuokra-asunto on uudenlainen yhteisöasumisen malli 

Suomessa on perinteisesti tähdätty omistusasunnon hankkimiseen, mutta nyt omistus- ja vuokra-asumisen rinnalle kaivataan joustavampia vaihtoehtoja, jotka sopivat erilaisiin taloudellisiin tilanteisiin ja elämänvaiheisiin. Tähän tarpeeseen vastaavat esimerkiksi osaomistusmuodot, jotka mahdollistavat kiinni pääsyn omistusasuntoon entistä matalammalla kynnyksellä.

Lue myös:

Omaksi-koti – pienellä pääomalla kiinni omaan asuntoon

JoustoKoti – uudenlainen osaomistusratkaisu madaltaa kynnystä omistusasumiseen

Avainsanoja tulevaisuuden asumisessa vaikuttaisivat olevan ainakin yhteisöllisyys, monimuotoisuus, vastuullisuus sekä arjen helppous. Minkälaisesta asumisesta sinä haaveilet? Aloita unelmakodin etsiminen Etuovi.comista tai Vuokraovi.comista!