Etuovi.com

Oma toimitus

Yhteistyössä:

Kiinnostus mahdollista uutta kotia kohtaan herää usein tunnepohjalta, mutta koska asunto kuuluu elämän isoimpiin investointeihin, on hyvä pitää myös järki menossa mukana. Siinä apuun voi tulla  kuntotarkastaja, joka toimii asuntokaupassa puolueettomana asiantuntijana.

Myyjä voi tilata kuntotarkastuksen ennen kuin laittaa asunnon myyntiin, mutta se voidaan myös tehdä vasta potentiaalisen ostajaehdokkaan löydyttyä. Jälkimmäisessä tapauksessa kaupan osapuolet voivat olla paikalla kuntotarkastuksessa ja saavat kaikki samat tiedot. Jotta kuntotarkastuksesta saadaan kaikki hyöty irti, on tärkeää että myös tilaaja tietää, mistä on kysymys. Tähän juttuun kokosimme tietopaketin kuntotarkastuksen tilaajalle.

Miksi kuntotarkastus?

Kuntotarkastuksen suorittaminen on sekä ostajan että myyjän etu; se auttaa myyjää tarjoamaan kohteesta lain velvoittamat tiedot ja antaa ostajalle osviittaa siitä, onko asunnon hinta asetettu oikein ja minkälaisia korjauksia on tarpeen tehdä tulevaisuudessa. Asuntokaupan osapuolilla on omat intressinsä, mutta kuntotarkastuksen tarkoitus on olla puolueeton arvio kohteen kunnosta ja arvosta ostohetkellä.  Mahdollisissa riitatilanteissa kuntotarkastusraportti voi olla kullanarvoinen, sillä kohde dokumentoidaan siihen kattavasti kuvien kera.

Kuntotarkastus, kuntotutkimus vai kuntoarvio?

Kuntotarkastukseen liittyy paljon erilaisia termejä ja niihin kannattaa tutustua, jotta tietää mitä tilaa.

Kuntotarkastuksessa käydään läpi koko rakennus aistinvaraisesti ja pintapuolisesti, tavoitteena kartoittaa riskirakenteet ja tarkempaa tutkimusta tarvitsevat kohteet. Kun kuntotarkastuksen yhteydessä avataan rakenteita, tehdään niistä mittauksia ja otetaan näytteitä, puhutaan kuntotutkimuksesta. Kuntoarviolla taas tarkoitetaan ison kiinteistön, kuten taloyhtiön kunnon ja tulevien korjaustarpeiden selvittämistä.

Kuntotarkastukseen liittyvät termit tutuksi

Kuka on pätevä kuntotarkastaja?

Kuntotarkastaja on asuntokaupassa puolueeton asiantuntija. Kuntotarkastajan pätevyyden arviointi saattaa kuitenkin olla tilaajalle hankalaa, sillä laissa määriteltyjä pätevyysvaatimuksia ei ole. Rakennusalan pätevyysrekisteriä ylläpitävä FISE myöntää Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) pätevyyden, mikä edellyttää asianmukaista rakennusalan koulutusta ja pätevyystentin suorittamista, vähintään viiden vuoden monipuolista työkokemusta rakennus- ja kiinteistöalalta sekä työnäytteitä. Kannattaa siis tutustua kuntotarkastajan koulutustaustaan ja työkokemukseen ennen työn tilaamista.

Jussi Lintukankaalla on takana yli 5 000 asuntokaupan kuntotarkastusta lähes 20 vuoden ajalta. Tarkastuksiin mahtuu rakennuksia eri vuosi kymmeniltä, pääsääntöisesti yksityiskoteja, mutta myös julkisessa käytössä olleita rakennuksia. Vuosien aikana kokemusta on karttunut laajasti eri rakennusten riskipaikoista.

Mistä kuntotarkastuksen hinta koostuu?

Kuten monen muunkin tuotteen tai palvelun kohdalla, myös kuntotarkastuksessa halpa hinta ja korkea laatu kulkevat harvoin käsi kädessä. Kun olet tilaamassa kuntotarkastusta ja mietit hinnoittelun perusteita, on muutamia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon. Minkälainen koulutus ja työkokemus kuntotarkastajalla on? Osaako kuntotarkastaja selittää asiat selkeästi? Suoritetaanko kuntotarkastus ja raportointi yhteisen toimintamallin (YTM) ja suoritusohjeiden mukaisesti?

Lue lisää kuntotarkastuksen hinnan muodostumisesta

Miten kuntotarkastusprosessi etenee?

Asianmukainen kuntotarkastusprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

  • Tarkastuksesta sopiminen
  • Tarkastussuunnitelman laatiminen
  • Asukkaan haastattelu ja asiakirjoihin tutustuminen
  • Kuntotarkastuksen suorittaminen
  • Raportin laatiminen ja toimittaminen tilaajalle

Lue lisää kuntotarkastusprosessista

Mitä kuntotarkastusraportti sisältää?

Kuntotarkastusprosessin päätteeksi käydään aina tilaajan kanssa läpi kuntotarkastusraportti. Raportin tulee aina olla niin selkeä, että asunnon kunnosta voi saada käsityksen ilman rakennustekniikan tuntemusta, mutta tässä vaiheessa tilaajalla on hyvä tilaisuus esittää kysymyksiä kuntotarkastajalle.

Kuntotarkastusraportin tulee täyttää tietyt vaatimukset. Siitä tulee ilmetä muun muassa kohteesta tehdyt havainnot ja epäkohdat, sekä niiden korjaamatta jättämisestä aiheutuvat riskit. Jos kuntotarkastukseen liittyy rajoituksia tai epävarmuuksia, myös ne kirjataan raporttiin.

Lue lisää kuntotarkastusraportista

Oletko myymässä tai ostamassa kiinteistöä tai rivitalohuoneistoa Uudellamaalla? Valitessasi elämäsi suurimpaan investointiin asiantuntijaa varmista, että tarkastajalla on kokemusta nimenomaan pientaloista. Vuosien kokemus tuo varmuutta, ja laadukkaasti tehty asuntokaupan kuntotarkastus luo turvaa asuntokauppaan. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!

Katso myös nämä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sammio